Γλώσσα:

kk jewelry lab display stand

Σχεδιασμός προθήκης κοσμημάτων με χρήση χαρακτηριστικού μοτίβου ως βασικό στοιχείο. Η κατασκευή σχεδιάστηκε ώστε να αντιπροσωπεύει άρτια την αισθητική της ΚΚ Jewelry lab και να στέκεται αυτόνομα, ώς ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του brand.