Προθήκη κοσμημάτων KK jewelry lab

Σχεδιασμός προθήκης κοσμημάτων με χρήση χαρακτηριστικού μοτίβου ως βασικό στοιχείο. Η κατασκευή σχεδιάστηκε ώστε να αντιπροσωπεύει άρτια την αισθητική της ΚΚ Jewelry lab και να στέκεται αυτόνομα, ως ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του brand.