Γλώσσα:

delpa shipping & transport

Με εμπειρία σχεδόν ενός αιώνα στον χώρο της ναυτιλίας και μεταφορών, η εταιρία DELPA Shipping & Transport LTD θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες στον τομέα της παγκοσμίως. Ο στόχος τους για συνεχή βελτίωση, αποτελεσματικότητα και δέσμευση για τελειότητα οδήγησε στην ανάγκη για ολική εταιρική επανατοποθέτηση, επανασχεδιάζοντας τον λογότυπο και τις εταιρικές εφαρμογές τους, εμπλουτίζοντας τες με ανανεωμένο έντυπο εταιρικού προφίλ. Επιπλέον, επανασχεδιάστηκε και η ιστοσελίδα τους ενισχύοντας την νέα εταιρική ταυτότητα.