Γλώσσα:

clochard bistro

Clochard εξ ορισμού είναι άστεγος εκ πεποιθήσεως, ένας συλλέκτης εμπειριών με ελεύθερο και καλλιτεχνικό πνεύμα που συντροφεύεται από ένα σκύλο. Για την εταιρική ταυτότητα του Clochard bistro στη Μαρίνα Ζέας, ένας χώρος εστίασης με μποέμ αισθητική, επιλέχθηκε η απλοποιημένη εικόνα ενός χαρακτηριστικού αδέσποτου σκύλου ως σύμβολο το οποίο ολοκληρώνει το λογότυπο.